previous arrow
next arrow
Slider

 

 

isolering

iCell Skiva är lätt att hantera, dammar minimalt och inte minst suverän ur arbetsmiljösynpunkt, inget kli, klåda eller andra irritationer – helt enkelt en fröjd för installatören.

Med iCell Skiva går det naturligt att bygga diffusionsöppet, tack vare cellulosaullens hygroskopiska egenskaper. Det finns idag ett flertal erkända leverantörer av isoleringssystem med ångbromsar och vindskydd/underlagstak vilka utvecklats för att bilda en balanserad klimatskärm. Byggnaden andas och blir friskare och sundare.

Vår miljömässigt hållbara isolering kan återgå till det naturliga kretsloppet då råvaran består av förnyelsebar svensk skogsråvara och är dessutom återvinningsbar. Den utmärkta värmelagringskapaciteten ger jämnare inomhusklimat, varmare på vintern och svalare på sommaren, även den minimala konvektionen i materialet bidrar naturligtvis till detta. Att materialet inte irriterar huden eller ger några utslag tycker inte minst den som jobbar med Termoträ är mycket positivt.Termoträ innehåller inte några bindemedel eller dammbindemedel utan endast 5% ammoniumpolyfosfat till skydd mot brand.

Ett materials isoleringsförmåga beror på främst tre faktorer: lufttäthet, värmekapacitet och konvektion. Lösull med sin höga densitet i kombination med hög tröghet isolerar bättre än mineralull. Den höga densiteten och lufttätheten medför också en utmärkt ljudisolerande förmåga med bästa värmekapacitet. Tack vare tätheten och en tyngd på cirka 50 kg per m³ för exempelvis väggar och snedtak förhindras luftströmmar (konvektion) inom isoleringen.

Träfiberisolering Lösull är en naturlig och effektiv isoleringslösning för tak, väggar och golv i alla typer av byggnader.Träfiberisolering Lösull har produktcertifikat från SINTEF Byggforsk som ger en ökad trygghet och vetskap i att isoleringen håller de krav som ställs.

Den höga värmelagringskapaciteten ger jämnare och varmare temperaturer inomhus under vintern och jämnare och svalare temperaturer under sommaren.

Träfiberisoleringen har faktiskt upp till tio gånger så stor kapacitet som mineralull när det gäller att ta upp, transportera och släppa ut fukt från väggar och tak. Denna egenskap är viktig, då temperaturen i det nordiska klimatet ändras snabbt, vilket gör att risken för kondens ökar.

Vad är cellulosaisolering?
Det är en naturlig isolering baserad på cellulosafiber från lokalt insamlat och sorterat tidningspapper, så som tidningarna Aftonbladet och Expressen. Grundmaterialet är alltså världens mest miljöanpassade förnyelsebara byggmaterial, nämligen trä. När tidningspappret är sorterat rivs och mals det i två steg och blandas med brandhömmande tillsatser.
 
När produkten är färdig så har den därför ett utmärkt isoleringsvärde och värmemostånd. Utmärkt för ljudisolering och skydd vid händelse av brand. Isoleringen är helt fri från gifter och andra skadliga ämnen. 
Cellulosa - vi lever & andas med naturen

VÅRA LEVERANTÖRER